Om oss

Blandakoret Enevja startet som et prosjektkor der målet var å synge under Sommarhelga 2010 i Grovfjord. Målet ble oppnådd, og lysten til å fortsette med korsang gjorde at koret ble formelt stiftet høsten 2010.

Koret er jevnt fordelt mellom menn og kvinner, og heldigvis har vi en stabil “stamme” som alltid kommer på både øvinger og opptredener. Vi er ca. 20 sangere, men ønsker oss flere!